osb/ocso/o.cist.

De Kovel belicht de monastieke spiritualiteit
met een aanbod van verdiepende beschouwingen en artikels die de geest van de ruime benedictijnse familie en haar typische charisma ademen.
Waar woont die familie in de Lage Landen en welke zijn haar 'huizen'?

klik hier

in de marge

archief

INHOUDSOPGAVE Nr. 16 (januari 2011)

Kort Nieuws

Dossier: Recht en gerechtigheid
- Voor wie gaat de zon van de gerechtigheid op?
          Obadja of de profeet van het rechtgeaarde verlangen
          (Luc Devisscher)
- Verdraagzaamheid en verantwoordelijkheidszin
          Een evenwichtsoefening in gerechtigheid en integriteit
          (Dirk Hanssens osb)
- Dan keert het hart zich vol mededogen tegen de rede
          Een spirituele benadering van de wetgeving en de rechtspraak
          (Paul Quirynen)
- Middeleeuws asielrecht in kloosters
          (Thomas Herman Bianchi)
- Een in tweeŽn gehouwen kat
          Boeddhistisch inzicht in de betekenis van rechtsregels
          (Jef Vekemans)

...Op kromme lijnen: - Verhouding van recht en gerechtigheid (Luk Sanders)
                               - Een hondse rechtszaak (Carla Casseau)

Kapittel: Rechtgeaard
           Over recht en gerechtigheid bij Bernardus van Clairvaux
          (Guerric Aerden ocso)

Uitgehoord: De bibliothecaris
          (een monnik)

Kovaardij: 'Het verleden heeft een ander gezicht gekregen'
          Sluier van verdriet over de abdij van Dendermonde -
          gesprek met abt Gerard van Malderen
          (Maria van Mierlo)

Oog in oog: Anselmus van Canterbury
          (Charles van Leeuwen)

Focus: Niets doen, zomaar zijn, dat is genoeg
          Zuster Hannah over tijd maken en ruimte creŽren
          (Leo Feyen)

Forum: Mount Koya
          Bezoek aan een Japans monnikendorp
          (Ann Desplenter)

Agenda

Boeken

Terug naar overzicht