osb/ocso/o.cist.

De Kovel belicht de monastieke spiritualiteit
met een aanbod van verdiepende beschouwingen en artikels die de geest van de ruime benedictijnse familie en haar typische charisma ademen.
Waar woont die familie in de Lage Landen en welke zijn haar 'huizen'?

klik hier

in de marge

archief

INHOUDSOPGAVE Nr. 2 (maart 2008)

Redactioneel

Kort Nieuws

Dossier: Maria, hoge Vrouwe van Cîteaux
- Maria, de hoge Vrouwe. Bernardus’ mariale devotie geënt op de hoofse cultuur
(door Guerric Aerden ocso)
- Maria: geen model voor dwaze bruiden. Karakteristieken van de mariale vroomheid van Cîteaux (door Guerric Aerden ocso & Dirk Hanssens osb)
- Salve Regina. Gedicht (door Jos Stroobants)
- Ziedaar je moeder. Ervaring van een martelaar van deze tijd: Christophe Lebreton (door Bernardo Olivera ocso)

Anonyma (door Davide Meindersma)

Kapittel
- De stilte voor de storm (door Ruddy Pareyns)

Kovaardij
- In de Sint-Willibrordsabdij te Doetinchem...
… heerst vreugde over het aantreden van de nieuwe abt
(door Maria van Mierlo)

Column
- Lezen steunt het ware geloof (door Kees Fens)

Focus
- Godlof! Een bewogen dag voor wie begaan is met de kloosterliturgie
(door Bruno Wilderbeek ocso & Dirk Hanssens osb)
- Het experiment. Benediktusgroep Nijmegen viert lustrum
(door Dirk Hanssens osb & Ton Nuij osb)

Oog in oog
- Ida van Leuven (door Charles van Leeuwen)

Forum
- Honderd jaar benedictijnen in Noord-Transvaal (Zuid-Afrika). Deel I: 1906-1940
(door Frank Teirlinck & Dirk Hanssens osb)

Agenda

Boeken/CD's

Terug naar overzicht