osb/ocso/o.cist.

De Kovel belicht de monastieke spiritualiteit
met een aanbod van verdiepende beschouwingen en artikels die de geest van de ruime benedictijnse familie en haar typische charisma ademen.
Waar woont die familie in de Lage Landen en welke zijn haar 'huizen'?

klik hier

in de marge

archief

INHOUDSOPGAVE Nr. 23 (juni 2012)

Kort Nieuws

Dossier: De vinger Gods
- De vinger Gods en de messiaanse wending (*)
          Een bijbelse benadering
          (Jean Bastiaens)
- 'De woorden van zijn hand' zijn door de vinger Gods geschreven
          Bij een sonnet van Gerrit Achterberg
          (Dirk Hanssens osb)
- Vingerwijzingen naar het onzichtbare (*)
          De hand van God in de Dialogen van paus Gregorius
          (Gerard Mathijsen osb)
- Door de vinger Gods opgevoerd
          Beschouwing van de hemel bij Bernardus van Clairvaux
          (Guerric Aerden ocso)
- Overgave van het moment
          De vinger Gods in het mystieke geschrift L'Abandon
          (Dirk Boone)
- 'De voorzienigheid is mijn radar'
          Gesprek met broeder Edward Bryssinck ocso van de abdij van Scourmont
          (Frans Crols)

Vaderspreuken:
          . Vaderspreuken waarin de vinger Gods de weg wijst
          . Abba Ammonas
                     selectie: Dirk Hanssens osb / tekening: Kobe

Focus: 'Duizend jaar als één dag'
          Camaldulenzen vieren millenniumfeest
          (Tim Peeters)

Forum:
- De kracht van de Naam in het Oude Testament
          Colloquium 'Opborrelend als een bron van eeuwig leven' (1)
          (Philippe Vanderheyden osb)
- Levende stenen: een blik achter de schermen (*)
          De nieuwe Sint-Sixtusabdij van Westvleteren
          (Eric Galle)

Uitgehoord: De weefster
          ... zet het weefwerk niet naar haar hand

Kovaardij: 'Hier is alle vakmanschap overtroffen'
          Gesprek met abdis Sabien Bousson over het 'constig leeven' in
          de Sint-Godelieveabdij

          (Dirk Hanssens osb)

Agenda

Boeken


Terug naar overzicht