osb/ocso/o.cist.

De Kovel belicht de monastieke spiritualiteit
met een aanbod van verdiepende beschouwingen en artikels die de geest van de ruime benedictijnse familie en haar typische charisma ademen.
Waar woont die familie in de Lage Landen en welke zijn haar 'huizen'?

klik hier

in de marge

archief

INHOUDSOPGAVE Nr. 24 (september 2012)

Kort Nieuws

Dossier: Integriteit - een precaire balans
- Integriteit en de rijkdom van de monastieke traditie
          Een conceptuele verkenning
          (Marcel Becker)
- 'Spreek de waarheid in je hart'
          Het begrip integriteit belicht vanuit de benedicijnse leefregel en traditie
          (Charles van Leeuwen)
- Tussen transparantie en discretie
          Johannes Cassianus over de integere mens
          (Alberic Bruschke ocso)
- Wegen naar heelheid en integriteit
          Bij een miniatuur uit de Scivias van Hildegard van Bingen
          (Simon Slijkhuis)
- Opkomst en echec van een integere stijl (*)
          De artistieke 'School van Beuron' en haar stille ondergang
          (Felix Standaert)

Vaderspreuk: Het hart van de palm
          vertaling: Maurits Pinnoy / tekening: Anne van Herreweghen

Kapittel: Woord en stilte in het christelijk gebed (*)
          Colloquium 'Opborrelend als een bron van eeuwig leven' (2)
          (Metropoliet Kallistos Ware)

Forum:
- De historische ontwikkeling van het Jezusgebed
          Colloquium 'Opborrelend als een bron van eeuwig leven' (3)
          (Joris van Ael)
- Wijsheid van Theofaan de Recluus
          Bloemlezing over het Jezusgebed
          (Joris van Ael)
- Het voortdurend gebed en de Jezusnaam tussen Oost en West
          Colloquium 'Opborrelend als een bron van eeuwig leven' (4)
          (Benoît Standaert osb)

Kovaardij: Waar Elckerlyc de vrede zoekt...
           Prior Erik-Godfried Feys osb en de twee 'benedictijnse huizen' in Steenbrugge
          (Dirk Hanssens osb)

Agenda

Boeken


Terug naar overzicht