osb/ocso/o.cist.

De Kovel belicht de monastieke spiritualiteit
met een aanbod van verdiepende beschouwingen en artikels die de geest van de ruime benedictijnse familie en haar typische charisma ademen.
Waar woont die familie in de Lage Landen en welke zijn haar 'huizen'?

klik hier

in de marge

archief

INHOUDSOPGAVE Nr. 27 (maart 2013)

Kort Nieuws (*)

Dossier: Broederlijke vermaning
- Liefde en raad, yin en yang van de vermaning
          Op Facebook vermaan je niet 'broederlijk'
          (Mark Van de Voorde)
- Gewetensonderzoek:
          de gedeelde opdracht tot verbetering van het 'gemenebest'
          (Guerric Aerden ocso)
- De hoge waarde van de broeder van de geringe stand (*)
          Broederlijke vermaningen in de brief van Jakobus
          (Luc Devisscher)
- De filosofische correctie op het monastieke leven
          Kierkegaard, Hegel en Vattimo heffen het vermanende vingertje -
          terecht of onterecht?

          (Wilfried Vanhoutte)
- Innerlijke structuur: dat is zend- en ontvangstapparatuur
          Levenslooppsycholoog Sybe Travaille over jezelf worden, samenzijn en vermanen
          (Dirk Hanssens osb)

Anonymus: voeten op de tafel?
          (vertaling: Maurits Pinnoy / tekening: Cécile Meindersma osb)
Vaderspreuken over broederlijke vermaning
          (selectie: Dirk Hanssens osb / tekening: Cécile Meindersma osb)

Kapittel: Het mooiste benedictijnse kapittel
          over de broederlijke vermaning
          (Dirk Hanssens osb)

Oog in oog: Columba Marmion en Désiré Mercier
          (Charles van Leeuwen)

Kovaardij: 'Ora et labora… en daadwerkelijke actie'
          Zuster Erica Van de Cauter over het apostolaat van de priorij Regina Pacis
          in Schoten

          (Ruud Staverman)

Uitgehoord: De prior (*)
          'Liefst als een stukje onberoerd ijzer tussen hamer en aambeeld'
          (een monnik)

Agenda

Boeken


Terug naar overzicht